Konkurs ZUS

W 2022 roku firma EKO-LASER przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu dofinansowania płatników składek, pod nazwą Dofinansowanie działań płatnika składek na na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku zakwalifikowania przez ZUS  złożonego projektu  na dwa stoły szlifierskie  firma po spełnieniu wymaganych warunkówotrzymała dofinansowania w kwocie 73496,00 zł. na całkowitą wartość 92403,50 zł, co stanowi 80% 

Scroll to Top
Skip to content