Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest ważnym aspektem rozwoju Naszej firmy.

Ochrona środowiska jest ważnym aspektem rozwoju Naszej firmy.

Ochrona środowiska jest ważnym aspektem rozwoju Naszej firmy. Dlatego też, podejmujemy szereg działań mających na celu minimalizację wpływu naszej działalności na środowisko.

Stosujemy zasady zrównoważonego rozwoju oraz system zarządzania środowiskowego, który pozwala nam na monitorowanie naszych działań i sukcesywną poprawę naszych procesów.

W celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, inwestujemy w nowoczesne technologie oraz stosujemy materiały o niskim wpływie na środowisko. Dbamy także o racjonalne zużycie energii i wody oraz segregację odpadów.

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska to nie tylko nasza odpowiedzialność społeczna, ale również korzyść dla naszych klientów i pracowników.

ship, anchor, man
welding, blue, work

Sprawy ochrony środowiska traktowane są w naszej firmie jako priorytetowe.

Poniżej w dokumencie PDF znajdziesz Politykę Śrdowiskową naszej firmy.

Scroll to Top
Skip to content