Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0765/21-00

Tytuł projektu: „Opracowanie autonomicznego, modułowego wózka transportowego do wykonywania operacji logistycznych w warunkach obiektów zamkniętych oraz w przestrzeni otwartej z wizyjnym, laserowym i radiowym systemem nawigacji”.

Cel projektu: Rozwiązanie jakie zostanie opracowane w zakresie projektu obejmuje w pełni autonomiczny wózek AGV. Do tegoż wózka zostanie doprojektowany system wymiany baterii na naładowaną. Baterie będą zakupione od zewnętrznego dostawcy wg. specyfikacji ustalonej w toku badań i podanej temu dostawcy przez Wnioskodawcę. Operator będzie potrzebny tylko i wyłącznie do ustawienia zadania do wykonania, czyli podania do systemu miejsca odbioru i miejsca docelowego na obiekcie

Nazwa programu, z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” Oś priorytetowa: „Wsparcie Prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie: „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Wartość projektu: 5 585 885,00 zł.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 894 186,01 zł.

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 31.12.2023

Scroll to Top
Skip to content